<< Powrót do strony głównej

REZERWACJA ON-LINE
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Kod, miejscowość:
Email:
Telefon:
Nazwa stacji , miejscowości
Dojazd:
Termin:
Nazwa rezydencji:

Rodzaj zakwaterowania:

Miejsce wylotu
Miejsce wyjazdu
Ilość rezerwowanych miejsc:
Ubezpieczenie od kosztrów rezygnacji
Ubezpieczenie narciarskie SKI
   
Ubezpieczenie narciarskie
SKI PREMIUM
Uwagi dodatkowe:

W ciągu kilku godzin od momentu wysłanie formularza skontaktuje się z państwem pracownik Espace Trans w celu potwierdzenia zgłoszenia i dokonania końcowych formalności.

OśWIADCZENIE

Oświadczam że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym przetwarzanie ich drogą elektroniczną, przez firmę Espace Trans. Dane osobowe będź przetwarzane w celach związanych z realizacją umów oraz w celach marketingowych firmy Espace Trans i nie będą udostępniane innym podmiotom, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.02.144.1204). Administratorem danych osobowych jest Espace Trans z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ordynackiej 9, 00-364.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania oraz usunięcia.

                   

<< Powrót do strony głównej